Välkommen till VitaPlena - fullt liv!

På vilka sätt är massage bra för dig?

De mest kända och uppenbara effekterna är ju att trötta och spända muskler mjukas upp, blodflödet i musklerna ökar och slaggprodukter förs bort. Man blir härligt avslappad! Men även lymfcirkulationen förbättras och immunförsvaret stärks. Bindväven tänjs också ut, vilket ökar rörligheten.

Massagen verkar både rehabiliterande och förebyggande!

Beröringen i sig är väldigt positiv, den verkar avslappnande och lugnande. Mängden stresshormon minskar, och samtidigt utsöndras t.ex. ”må bra”-hormonet oxytocin. Beröring är ett mycket grundläggande och tyvärr ofta förbisett behov hos oss människor!

Sist men absolut inte minst så avsätter du medvetet en del av din dyrbara tid för ditt eget välbefinnande, du ger dig tillåtelse att ta hand om dig själv. Du behöver inte prestera någonting, inte ansvara för något eller någon, inte lösa några problem. Bara vara närvarande i stunden, i dig själv, i din egen kropp.